søndag 14. oktober 2007

sandkasse for voksne

I morgen er det konstituerende kommunestyremøte. Alt er klart, kommunestyresalen er fylt opp med sand, bøtter og spader er kjøpt inn, men bare to lekebiler, så her blir det krangel.......For å beskrive situasjonen kort: AP + SP har flertall i kommunestyret, AP + SP har inngått skriftlig avtale: SP får den største lekebilen(den det står ordfører på) og AP får den minste lekebilen (den det står varaordfører på), H er sur fordi SP har inngått avtale med AP, H vil at AP skal få den største lekebilen, sånn at de kan få den minste, AP vil stemme mot at AP skal få den største lekebilen fordi de har en skriftlig avtale med SP, H vil gå ut i avisa å si at AP er en pyse som bare vil leke med dukker og ikke biler. Gleder meg til å ta fatt på fire år sammen med seriøse og reflekterte voksne mennesker som alle er opptatt av innbyggernes ve og vel, reflekterte og lite opptatt av posisjoner, men opptatt av resultater...........................

Ingen kommentarer: